Tiedote tutkimuksesta

"Harjoittelutauon vaikutus käsinseisontataidon pysyvyyteen"-tutkimushanke

REKISTERINPITÄJÄ

Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Vaihde (014) 260 1211, Y-tunnus 0245894-7. Jyväskylän yliopiston

tietosuojavastaava: tietosuoja@jyu.fi, puh. 040 805 3297.

PYYNTÖ OSALLISTUA TUTKIMUKSEEN

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan erilaisten harjoitusohjelmien sekä ohjevideoihin perustuvan opetusmenetelmän toimivuutta käsinseisonnan oppimisen kannalta. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja siihen osallistumista. Liitteessä on kerrottu henkilötietojen käsittelystä. Mukaan pyydetään yhteensä n. 90 yli 18-vuotiasta käsinseisontataidon kehittämisestä kiinnostunutta henkilöä.

VAPAAEHTOISUUS

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisen milloin tahansa. Jos päätät keskeyttää osallistumisesi tutkimukseen, voidaan siihen asti kerättyjä tutkimusaineistoja edelleen hyödyntää tutkimuksessa.

TUTKIMUKSEN KULKU

Tutkimuksen kokonaiskesto on 1.1.2021- 31.5.2022, johon sisältyy tutkimuksen suunnittelu, aineistonkeruu, aineiston analyysi, tulosten raportointi sekä harjoitusohjelmien kehittäminen.

Tutkimuksen aineistokeruu toteutetaan 2021 keväällä 17 viikon intervention aikana. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa osallistujien lähtötaso arvioidaan käsinseisontatestillä, ylävartalon voiman ja liikkuvuuden testillä sekä osallistujien kokemuksia kartoittavalla verkkokyselyllä. Tutkimuksen toisessa vaiheessa koehenkilöt saavat YouTube-videoiden muodossa follow along -harjoitteluohjeet aina viikoksi kerrallaan. Koehenkilöt jaetaan kolmeen ryhmään, joista yksi ryhmä harjoittelee käsinseisontaa 17 viikon ajan kahdesti viikossa. Toinen ryhmä aloittaa harjoittelun ykkösryhmän tapaan, mutta heillä on ohjelmassa fysiikkaharjoitteluun keskittyvä kahden viikon jakso tutkimusviikoilla 6 ja 7. Kolmannella ryhmällä on vastaava tauko tutkimusviikoilla 12 ja 13. Kaikilla ryhmillä on käsinseisontatestit, ylävartalon voiman ja liikkuvuuden testit sekä kokemuksia kartoittava kysely tutkimusviikoilla 5, 11 ja 17.

Tutkimuksen toisen vaiheen lopuksi osallistujien käsinseisontataidot arvioidaan ja heitä pyydetään vastaamaan lyhyeen verkkokyselyyn, jonka avulla tarkastellaan kokemuksia follow along -videoiden käytöstä.

Osallistujien käsinseisonnat ja voiman sekä liikkuvuuden arvioinnit toteutetaan videoista, jotka osallistujat lähettävät haluamassaan muodossa (sähköposti, Facebook, Instagram, WhatsApp) tutkijoille.

TURVALLISUUSOHJEET

a) Olosuhteet

On tärkeää, että harjoitusolosuhteet ovat riittävän turvalliset. Ohjeita on syytä kunnioittaa ja harjoitella liikkeitä kärsivällisesti pienemmissä osissa tai tuettuna, kunnes taidot ja voimat karttuvat. Harjoittele aina tilanteissa, joissa lähistöllä on joku toinen ihminen, jolta voit tarvittaessa pyytää apua. Paras harjoitustila on sellainen, jossa on avaraa lattiatilaa ja lisäksi saatavilla erilaisia pehmeitä alustoja mahdollisen kaatumistilanteen varalle. Hyviä harjoitustiloja ovat voimisteluseurojen permannot ja salit, koulujen salit, joissa yleensä on vähintään ponnistuslautoja ja mattoja, sekä erilaisten kamppailulajiseurojen kanveesit. Jos harjoittelet kotona, voit pehmustaa harjoittelupaikan petaus- tai vieraspatjoilla, sohvatyynyillä tai useammalla päällekkäisellä retkipatjalla. Jos harjoittelet kotona, korjaa kaikki asiaankuulumattomat välineet tai kalusteet pois lähettyviltä.

b) Harjoitukset

Käsinseisontatutkimuksen harjoittelussa ei tehdä harjoituksia, jotka ovat riskialttiita, tai jotka sisältävät suuren kaatumistodennäköisyyden, tai joissa harjoitellaan voimien äärirajoille saakka. Harjoitukset tehdään pääosin lattialla, tai tuolia tai seinää vasten tuettuna. Harjoitusten kuormittavuus pidetään matalana. Yksittäiset harjoitukset pidetään lyhyinä ja ranteita ja olkapäitä vahvistetaan alusta alkaen. Jos kuitenkin alat tuntea jostain syystä ranne- tai olkapääkipua harjoittelun aikana, keskeytä harjoitukset ja ota yhteyttä Mikko Rinnevuoreen (info@mikkorinnevuori.fi) tai Henri Hänniseen (henri.e.hanninen@student.jyu.fi) toimintaohjeita varten.

c) Ohjeet

Käsinseisontatutkimuksen kaikki harjoitukset tehdään ns. follow along-videoina, ja jokainen harjoitus on selkeästi ohjeistettu. Kaikki videot alkavat turvallisuusohjeilla.

TUTKIMUKSESTA MAHDOLLISESTI AIHEUTUVAT HAITAT JA EPÄMUKAVUUDET

Tutkimuksessa käytettävät menetelmät ovat turvallisia, eikä niihin liity tunnettuja psyykkisiä tai fyysisiä riskejä.

TUNNISTAMINEN JA YKSITYISYYS

Tutkittavia ei pysty tunnistamaan ja yksityisyys suojataan huolellisesti EU:n yleisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löydät liitteestä.

TUTKIMUKSEN KUSTANNUKSET JA MAHDOLLINEN PALKKIO TUTKITTAVALLE SEKÄ TUTKIMUKSEN RAHOITTAJAT JA TUTKIJOIDEN SIDONNAISUUDET

Osallistujille ei makseta erillistä palkkiota, osallistujat saavat ohjevideot käyttöönsä.

Tutkimuksella ei ole erillistä rahoitusta. Hankkeen tutkijat työskentelevät tai opiskelevat EduFutura Jyväskylän, Jyväskylän yliopiston ja Helsingin Parkour Akatemian palveluksessa.

TUTKIMUSTULOKSISTA TIEDOTTAMINEN JA TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimushankkeen virallinen loppuraportti julkaistaan joulukuussa 2021, ja tutkimustuloksia julkaistaan hankkeen aikana.

Tutkimustuloksia voidaan käyttää osana tieteellisiä julkaisuja, kongressi- ja seminaariesitelmiä sekä myös opinnäytetöitä. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää osana opetusta. Tutkimuksen vastaava johtaja tiedottaa julkaisuista erikseen pyydettäessä. Yksittäisiä tutkittavia ei pystytä tunnistamaan tuloksista tai julkaisuista.

TUTKITTAVIEN VAKUUTUSTURVA

Tutkittavan on hyvä olla tietoinen siitä, että Jyväskylän yliopiston henkilökunta ja toiminta on vakuutettu. Vakuutus sisältää potilasvakuutuksen, toiminnanvastuuvakuutuksen ja vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Tutkimuksissa tutkittavat (koehenkilöt) on vakuutettu tutkimuksen ajan ulkoisen syyn aiheuttamien tapaturmien, vahinkojen ja vammojen varalta. Tapaturmavakuutus on voimassa mittauksissa ja niihin välittömästi liittyvillä matkoilla. Tapaturman lisäksi korvataan vakuutetun erityisen ja yksittäisen voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajan venähdysvamman syntymisestä. Voimanponnistuksen ja liikkeen aiheuttaman venähdysvamman hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

TUTKIMUKSEN VASTUULLINEN JOHTAJA

Sami Kalaja, +358 40 823 4818, sami.p.kalaja@jyu.fi , Keskussairaalantie, 40014 Jyväskylän yliopisto.

YHTEYSHENKILÖT

Teppo Kalaja, +358 40 805 3951, teppo.kalaja@jyu.fi , Keskussairaalantie, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Mikko Rinnevuori, +358 41 433 7266, info@mikkorinnevuori.fi, Vattuniemenkatu 7, 00210 Helsinki.